Условия за ползване

Общи Правила и Условия за ползване на zavedeniata.net

1. Сайтът zavedeniata.net предоставя на добросъвестни Ползватели / Потребители правото да подават безплатни и платени оферти за определени срокове от време.

Правила за съдържанието на оферти на заведения/фирми:

2. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ОФЕРТИ:

2.1 Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.

2.2 Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта (коригират се).

2.3 Без точно и детайлно описание на предлаганата услуга.

2.4 В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета (коригират се).

2.5 Които съдържат некоректна или погрешна информация.

2.6 Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.

2.7 Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.

2.8 Оферти, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите или пренасочващи към уебсайтове съдържащи вреден код.

2.9 Оферти съдържащи в себеси еротични фото- и видеосесии или съдържащи линк към такива.

2.10 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други заведения / фирми.

2.11 Оферти със грешен синтаксис

2.12 Администраторите на zavedeniata.net имат правото, но нямат задължение да извършва наблюдение на информация, публикувана от потребителите, както и на информацията, съхранявана, пренасяна или направена достъпна чрез сайта, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребител.

2.13 Спам и нерегулирана реклама

2.14 Оферти без или с непълно или невярно съдържание / описание

3. Администраторите на сайта zavedeniata.net имат право да премахват/деактивират всички оферти/фирми/заведения, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.2

4. Публикуване на коментари - всеки ползвател на сайта zavedeniata.net има право да публикува мнение за дадено заведение/фирма.

Забранява се публикуването на нецензурни текстове, снимки, обидни думи и фрази, злонамерени коментари. Такива коментари ще бъдат прамахнати.

zavedeniata.net не носи отговорност за съдържанието на коментарите на потребителите!

5. Защита на лични данни

zavedeniata.net декларира, че потребителските данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен при поискване от съответните компетентни държавни органи или длъжностни лица, които са оправомощени да изискват такава информация съгласно действащото законодателство.

6. Администраторите на zavedeniata.net имат правото, но нямат задължение да извършва наблюдение на информация, публикувана от потребителите, както и на информацията, съхранявана, пренасяна или направена достъпна чрез сайта, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребител.

7. Посетителите и потребителите са съгласни с използването на някой лични данни като имейл, телефон, име използвани за регистрация, гласуване или оставяне на коментар.

8. Регистрираните потребители са съгласни с получаването на имейли от zavedeniata.net .

placeholder
© 2018 zavedeniata.net

Search